Vezetői kompetenciák fejlesztése

A képzés célja:

A képzés során számba vesszük az alapvető vezetői feladatokat. Meghatározzuk mitől jó egy vezető. 

A résztvevők elsajátítják a stratégiai gondolkodás, a tervezés, a szervezés, a vezetés módszertani eszköztárát.

Megtanulják a delegálás, a motiválás, a számonkérés, az asszertivitás technikáinak hatékony alkalmazását.

A program fejleszti a résztvevők vezetési, döntéshozatali és szervezési kompetenciáit.

Kinek ajánljuk ezt a képzést?

A képzés célcsoportjának tekinthetők mindazok – nemre, korra és iskolai végzettségre való tekintet nélkül – akik fejleszteni szeretnék vezetői kompetenciákat.

Milyen készségek elsajátításában és fejlesztésében segít ez a képzés?

Vezetői kompetenciák

Személyes kompetenciák:

 • felelősségtudat
 • megbízhatóság
 • önállóság
 • tájékozottság
 • ismeretek helyén való alkalmazása

Módszerkompetenciák:

 • áttekintő képesség
 • helyzet felismerő képesség
 • felfogó képesség 
 • következtetési képesség 
 • lényegfelismerés 
 • logikus gondolkodás
 • probléma feltárás, - elemzés, - értékelés, - rendszerezés

Társas kompetenciák:

 • kapcsolatteremtés
 • fogalmazás készség
 • meggyőzőkészség
 • érvelési készség
 • határozottság
 • kifogáskezelés

A jelentkezés feltételei

Ez a képzésünk nincs semmilyen iskolai végzettséghez vagy kötve.

Ezeket a témaköröket érinti a képzés:

 • Ki a vezető?
 • Melyek a vezető legfontosabb ismérvei?
 • Mitől vezető a vezető?
 • Mitől jó vezető a vezető?
 • A vállalati kultúra fogalma és szerepe
 • Leader, vagy menedzser?
 • Tévhitek a vezetésről
 • Vezetői feladatok definiálása
 • Vezeti kompetenciák definiálása (kommunikáció, delegálás, stratégiai gondolkodás, célközpontúság, kitartás, számonkérés stb.)
 • A vezetői bizalom, a hitelesség kérdésköre
 • A stratégiai gondolkodás szükségessége
 • Célkitűzés és pontos elvárások megfogalmazása
 • A munkatársak fejlesztésének lépései
 • A munkatársak elkötelezettségének, önbizalmának és kompetenciájának növelése
 • Demotivációs tényezők
 • A teljesítményértékelés szempontjai
 • Hatékony döntési folyamat
 • A delegálás helyes módja
 • A hatékony megbeszélés levezetésének szabályai
 • Hatékony időgazdálkodás
 • Hatékony konfliktusmenedzsment

Képzés végén kiállított tanúsítványok:

A képzés végén tanúsítványt állítunk ki azok számára, akik nem lépték túl a megengedett hiányzást.

Mi történik ha nem tud minden órán jelen lenni?

A képzési órák 20%-áról lehet hiányozni.

Belső képzés:

10-12 fővel tudjuk elindítani a képzést, a cég székhelyén, vagy a XIII. kerületben jelenléti formában kerül megrendezésre. Az óraszámot és az időpontot az igényekhez igazítjuk.
 

Külső képzés:

Előre láthatóan februárban vagy márciusban a 20 órás kurzus fog elindulni, két egymást követő pénteken és szombaton, jelenléti formában Budapesten a XIII. kerületben. Csak akkor tudjuk elindítani a tanfolyamot, ha 10 fő jelentkezik rá. 
 

 

A képzéseinket egyedi igények alapján alakítani tudjuk és új, tömbösített képzési programok létrehozására is van lehetőség. Kérjük, vegyék fel velünk e-mailben a kapcsolatot! 

 

Ezen a linken elérhető a VALI rendszerben is a képzésünk.

 

Kapcsolódó képzések

Adatbáziskezelés

Asszertív kommunikáció

Csapatépítés

Együttműködési technikák fejlesztése

E-kereskedelem és webshop kezelés

Általános és munkahelyi elsősegélynyújtó tanfolyam

Érdekérvényesítési attitűd és alapkompetenciák

Eredményes partnerkommunikáció

Excel kezelés középfokon

Felhőalapú megoldások

Gondolkodásfejlesztési technikák

Hatékony időgazdálkodás

Hatékony kommunikáció és kommunikációs gyakorlatok

Idegen nyelvi kommunikációs készségek

Informatikai alapismeretek

Környezettudatos gondolkodás és fenntartható fejlődés

Motiválás

Prezentációs készségek fejlesztése

Problémamegoldás és döntéshozatal

Projektmenedzsment tréning

Stressz- és konfliktuskezelés

Személyiségfejlesztés

Nyelvi képzés