Érdekérvényesítési attitűd és alapkompetenciák

A képzés célja:

A képzés célja, hogy a résztvevők megismerkedjenek az érdekérvényesítés alapelveivel és folyamatával, elsajátítsák a partner igényeinek és elvárásainak beazonosításához, feltárásához szükséges technikákat, képessé váljanak tudatosan kommunikálni, valamint hatékonyabban kiaknázni az érdekérvényesítési helyzetben rejlő lehetőségeket, fejlődjön kapcsolatteremtési készségük, bővüljön a-technikai kommunikációs eszköztáruk.

Kinek ajánljuk ezt a képzést?

A képzés célcsoportjának tekinthetők mindazok – nemre, korra és iskolai végzettségre való tekintet nélkül – akik még nem rendelkeznek a sikeres érdekérvényesítő kommunikációhoz szükséges alapszintű ismeretekkel.

Milyen készségek elsajátításában és fejlesztésében segít ez a képzés?

A résztvevők képesek legyenek:
 • a partner igényeinek, elvárásainak beazonosítására a megfelelő technika alkalmazásával
 • tudatosan kommunikálni, a partnert jobban megérteni,
 • a partner személyiségtípusához és igényeihez illesztett érveléstechnikát alkalmazni
 • eredményes érdekérvényesítést megvalósítani: a nyerő –nyerő tárgyalást kivitelezni.
 • az érdekérvényesítés kritikus pontjait kezelni
Személyes kompetenciák:
 • felelősségtudat
 • megbízhatóság
 • önállóság
 • tájékozottság
 • ismeretek helyén való alkalmazása

Módszerkompetenciák:

 • áttekintő képesség
 • helyzet felismerő képesség
 • felfogó képesség 
 • következtetési képesség 
 • lényegfelismerés 
 • logikus gondolkodás
 • probléma feltárás, - elemzés, - értékelés, - rendszerezés

Társas kompetenciák:

 • kapcsolatteremtés
 • fogalmazás készség
 • meggyőzőkészség
 • érvelési készség
 • határozottság
 • kifogáskezelés

A jelentkezés feltételei

 • Ez a képzésünk nincs semmilyen iskolai végzettséghez vagy kötve.
 • Ezeket a témaköröket érinti a képzés:
 • Az érdekérvényesítés alapjai, alapelvei és a folyamata
 • Az érdekérvényesítési szemlélet fejlesztése
 • A non-verbális kommunikáció jeleinek értelmezése az érdekérvényesítési folyamat során. 
 • Érdekérvényesítési tárgyalási etikett és protokoll alapjai.
 • A személyiségtípusokra alapozott érvelési technikák.
 • Az eredményes érdekérvényesítés: a nyerő –nyerő tárgyalás menete.
 • A tárgyalás kritikus pontjainak kezelése, kifogás-kezelési technikák
 • bővítése.
 • Egyéni befolyásolási és meggyőzési technikák.
 • A hatékony kérdezéstechnika fejlesztése és készségszintre emelése

Mi történik ha nem tud minden órán jelen lenni?

A képzési órák 20%-áról lehet hiányozni.

 

Belső képzés:

10-12 fővel tudjuk elindítani a képzést, a cég székhelyén, vagy a XIII. kerületben jelenléti formában kerül megrendezésre. Az óraszámot és az időpontot az igényekhez igazítjuk.
 
Ez a képzés jelenleg Külső képzési formában nem indul.
 

A képzéseinket egyedi igények alapján alakítani tudjuk és új, tömbösített képzési programok létrehozására is van lehetőség. Kérjük, vegyék fel velünk e-mailben a kapcsolatot! 

 

Ezen a linken elérhető a VALI rendszerben is a képzésünk.

Kapcsolódó képzések

Adatbáziskezelés

Asszertív kommunikáció

Csapatépítés

Együttműködési technikák fejlesztése

E-kereskedelem és webshop kezelés

Általános és munkahelyi elsősegélynyújtó tanfolyam

Eredményes partnerkommunikáció

Excel kezelés középfokon

Felhőalapú megoldások

Gondolkodásfejlesztési technikák

Hatékony időgazdálkodás

Hatékony kommunikáció és kommunikációs gyakorlatok

Idegen nyelvi kommunikációs készségek

Informatikai alapismeretek

Környezettudatos gondolkodás és fenntartható fejlődés

Motiválás

Prezentációs készségek fejlesztése

Problémamegoldás és döntéshozatal

Projektmenedzsment tréning

Stressz- és konfliktuskezelés

Személyiségfejlesztés

Vezetői kompetenciák fejlesztése

Nyelvi képzés