Problémamegoldás és döntéshozatal

A képzés célja:

A képzés célja, hogy a résztvevők képesek legyenek: a döntéseket megfelelően előkészíteni, a problémákat feltárni, összetevőire bontani, ezeket csoportosítani, rendszerezni, az információk rendszerezésével gyorsan, jó és egyértelmű döntéseket hozni és azokat tisztán, érvekkel alátámasztva kommunikálni.

Kinek ajánljuk ezt a képzést?

A képzés célcsoportjának tekinthetők mindazok – nemre, korra és iskolai végzettségre való tekintet nélkül – akik még nem rendelkeznek a problémamegoldás és döntéshozatalhoz szükséges alapszintű készségekkel, ismeretekkel.

Milyen készségek elsajátításában és fejlesztésében segít ez a képzés?

Problémamegoldás

Személyes kompetenciák:

 • felelősségtudat
 • megbízhatóság
 • önállóság
 • tájékozottság
 • ismeretek helyén való alkalmazása

Módszerkompetenciák:

 • áttekintő képesség
 • helyzet felismerő képesség
 • felfogó képesség 
 • következtetési képesség 
 • lényegfelismerés
 • logikus gondolkodás
 • probléma feltárás, - elemzés, - értékelés, - rendszerezés

Társas kompetenciák:

 • kapcsolatteremtés
 • fogalmazás készség
 • meggyőzőkészség
 • érvelési készség
 • határozottság
 • kifogáskezelés

A jelentkezés feltételei

Ez a képzésünk nincs semmilyen iskolai végzettséghez vagy kötve.

Ezeket a témaköröket érinti a képzés:

 • Megoldandó problémák tipizálása
 • A probléma definiálása 
 • A rendszerszerű problémaelemzés lépései 
 • Adatgyűjtés, adatfeldolgozás
 • A problémamegoldás technikái 
 • Döntés-előkészítés és döntéshozatal 
 • Szükséges információk és rendelkezésre álló információk
 • Választási lehetőségek kidolgozása, döntési alternatívák lefektetése 
 • Kockázatmenedzsment, a következmények felmérése
 • A döntési helyzetek tipizálása, döntési modellek fajtái 
 • A többszereplős döntési szituációk jellemző vonásai, kezelésük módja 
 • A döntés során elkövethető problémák
 • A döntések bizonytalansága és instabilitása 
 • Döntéstámogató technikák és eszközök a gyakorlatban 

Képzés végén kiállított tanúsítványok:

A képzés végén tanúsítványt állítunk ki azok számára, akik nem lépték túl a megengedett hiányzást.

Mi történik ha nem tud minden órán jelen lenni?

A képzési órák 20%-áról lehet hiányozni.

Belső képzés:

10-12 fővel tudjuk elindítani a képzést, a cég székhelyén, vagy a XIII. kerületben jelenléti formában kerül megrendezésre. Az óraszámot és az időpontot az igényekhez igazítjuk.
 

Külső képzés:

Előre láthatóan februárban vagy márciusban a 20 órás kurzus fog elindulni, két egymást követő pénteken és szombaton, jelenléti formában Budapesten a XIII. kerületben. Csak akkor tudjuk elindítani a tanfolyamot, ha 10 fő jelentkezik rá. 

 

A képzéseinket egyedi igények alapján alakítani tudjuk és új, tömbösített képzési programok létrehozására is van lehetőség. Kérjük, vegyék fel velünk e-mailben a kapcsolatot! 

Kapcsolódó képzések

Adatbáziskezelés

Asszertív kommunikáció

Csapatépítés

Együttműködési technikák fejlesztése

E-kereskedelem és webshop kezelés

Általános és munkahelyi elsősegélynyújtó tanfolyam

Érdekérvényesítési attitűd és alapkompetenciák

Eredményes partnerkommunikáció

Excel kezelés középfokon

Felhőalapú megoldások

Gondolkodásfejlesztési technikák

Hatékony időgazdálkodás

Hatékony kommunikáció és kommunikációs gyakorlatok

Idegen nyelvi kommunikációs készségek

Informatikai alapismeretek

Környezettudatos gondolkodás és fenntartható fejlődés

Motiválás

Prezentációs készségek fejlesztése

Projektmenedzsment tréning

Stressz- és konfliktuskezelés

Személyiségfejlesztés

Vezetői kompetenciák fejlesztése

Nyelvi képzés