A képzés célja:

A program keretében ismereteket szerezhetnek a résztvevők a személyiség kialakulásáról, alaptípusairól és azok jellemzőiről. Bepillantást biztosít a résztvevőknek saját magukról kialakított kép értékelésére, a valós és az ideális elképzelések összehasonlítására, melyek elemzésével feltérképezhetik személyiségüket, mélyíthetik önismeretüket. A csoportos foglalkozások hangsúlyos eleme a résztvevők pozitív személyiségvonásainak megerősítése, a frusztráció - tolerancia mértékének növelése.

Kinek ajánljuk ezt a képzést?

Felnőttek, akik szeretnének egy teljes képet kapni magukról és szeretnék elkezdeni a személyiségük fejlesztését.

Milyen készségek elsajátításában és fejlesztésében segít ez a képzés?

 • A képzésben résztvevő a képzés végére ismereteket szerez a személyiség kialakulásáról, alaptípusairól és azok jellemzőiről.
 • A képzésben résztvevő a képzés végére bepillantást kap a saját magáról kialakított kép értékelésére, a valós és az ideális elképzelések összehasonlítására, melyek elemzésével feltérképezheti személyiségét, mélyítheti önismeretét.
 • A képzésben résztvevő számára a képzés végére pozitív személyiségvonásainak megerősítése, a frusztráció csökkentése, a tolerancia mértékének növelése érhető el.

A jelentkezés feltételei

Ez a képzésünk nincs semmilyen iskolai végzettséghez vagy kötve.

Ezeket a témaköröket érinti a képzés:

 • A személyiség - elméleti megközelítés. Az egyes személyiségtípusok jellemzői.
 • Önmeghatározás, önkifejezés. Énkép, én ideál. A konform és non konform személyiség.
 • Az érett, a merev és az infantilis személyiség jellemzői.
 • A frusztráció hatása a személyiségre. A Doll féle frusztráció- agresszió modell.
 • A személyiség mezőelméleti megközelítése.
 • A szerep fogalma a szociálpszichológiában. A szerepek hatása a magatartás-változásokra, az emberi kapcsolatok mentén. Szerepjátékok és szerepek megnyilvánulási formái, Szerep-konfliktusok.
 • Az egyén és a közösség kapcsolata, csoport-normák; Sztereotípiák és előítéletek hatása a társas kapcsolatokban.
 • A személyiség struktúrája a TA-modell (tranzakció-analízis) mentén. A hatékony önkifejezés és kommunikáció elsajátítása TA módszerrel. Az érzelmi élet, hangulati elemek megnyilvánulási formái.
 • Az indulatok, a konfliktusok okai, megnyilvánulási formái. Önérvényesítés technikái. Kudarc – és sikerstratégiák. A motiváció és az önmegvalósítás kapcsolata.
 • A pozitív gondolkozás hatása a személyiségre.

Képzés végén kiállított tanúsítványok:

A képzés végén tanúsítványt állítunk ki azok számára, akik nem lépték túl a megengedett hiányzást.

Mi történik ha nem tud minden órán jelen lenni?

A képzési órák 20%-áról lehet hiányozni.

 

Belső képzés:

10-12 fővel tudjuk elindítani a képzést, a cég székhelyén, vagy a XIII. kerületben jelenléti formában kerül megrendezésre. Az óraszámot és az időpontot az igényekhez igazítjuk.
 
Ez a képzés jelenleg Külső képzési formában nem indul.

 

A képzéseinket egyedi igények alapján alakítani tudjuk és új, tömbösített képzési programok létrehozására is van lehetőség. Kérjük, vegyék fel velünk e-mailben a kapcsolatot! 

 

Ezen a linken elérhető a VALI rendszerben is a képzésünk.

 

Kapcsolódó képzések

Adatbáziskezelés

Asszertív kommunikáció

Csapatépítés

Együttműködési technikák fejlesztése

E-kereskedelem és webshop kezelés

Általános és munkahelyi elsősegélynyújtó tanfolyam

Érdekérvényesítési attitűd és alapkompetenciák

Eredményes partnerkommunikáció

Excel kezelés középfokon

Felhőalapú megoldások

Gondolkodásfejlesztési technikák

Hatékony időgazdálkodás

Hatékony kommunikáció és kommunikációs gyakorlatok

Idegen nyelvi kommunikációs készségek

Informatikai alapismeretek

Környezettudatos gondolkodás és fenntartható fejlődés

Motiválás

Prezentációs készségek fejlesztése

Problémamegoldás és döntéshozatal

Projektmenedzsment tréning

Stressz- és konfliktuskezelés

Vezetői kompetenciák fejlesztése

Nyelvi képzés