Minőségpolitika

A KOTK Oktatási Központ Kft. képzési és vizsgáztatási feladatokat lát el. Tevékenysége kiterjed a szakmai képzésre, továbbképzésre, a nyelvoktatásra, a szakmai és idegen nyelvi vizsgaszervezésre, képzési programok és tananyagok fejlesztésére.

Az intézmény több mint hét évtizedes tapasztalata, vezetőinek és dolgozóinak a minőségi munka iránti elkötelezettsége, a kiváló tanári gárda az eddigiekben is magas színvonalat biztosított a felnőttképzésben. A képzéseinken résztvevőket fogadó munkaadók, a képzést és a vizsgáztatást megrendelő állami szervek, cégek, iskolák, továbbá a felnőttképzési társintézmények megbízható partnere vagyunk, velük hosszú távon is eredményes együttműködést folytatunk. Működésünk során mindenkor figyelembe vettük a jogszabályokat, követtük a szakmai normákat. Ezeket a pozitív jellemzőket kívánjuk megtartani a jövőben is – új jogszabályi, szakmai, finanszírozási feltételek között, s az említettek hatására átalakuló piaci környezetben.

E szándékunk megvalósulását hivatottak elősegíteni alapvető stratégiai céljaink:

 • Megrendelőink, partnereink képzéssel, illetve az azt kiegészítő szolgáltatásokkal kapcsolatos igényeit a lehető legnagyobb mértékben és legjobb minőségben elégítsük
 • A képzéseinkre beiratkozottak magas színvonalú, korszerű, gyakorlatorientált oktatásban vegyenek részt, felkészítsük őket a folyamatos szakmai továbbképzésre, az élethosszig tartó tanulásra. Fejlesszük nyelvtudásukat, mind magasabb szintre emeljük digitális írástudásukat, s ezeknek köszönhetően kezdő munkavállalóként is azonnal be tudjanak kapcsolódni az őket alkalmazó szervezet munkájába.
 • Hozzájáruljunk a gazdaság, elsősorban annak szolgáltató szektora jól képzett szakemberekkel való ellátásához, s ezáltal az ország hosszabb távú gazdasági céljainak eléréséhez.
 • Megfeleljünk a hatályos jogszabályi és szakmai előírásoknak.

A fenti célok elérése érdekében – vezetők és munkavállalók közösen – az alábbiakat vállaljuk:

 • Valamennyi szakmai tevékenységünket szabályozzuk, a folyamatokat felügyeljük, s a végrehajtást ellenőrizzük.
 • Folyamatosan mérjük munkánk eredményességét, tökéletesítjük minőségbiztosítási rendszerünket.
 • A minőségcélok teljesülését évente értékeljük.
 • A minőségpolitikában és a vezetőségi átvizsgálás során megfogalmazott célok megvalósításához szükséges erőforrásokat biztosítjuk.
 • A képzésben résztvevők, a képzést finanszírozók, együttműködő partnereink, továbbá az oktatók, illetve munkatársak szolgáltatásainkkal kapcsolatos véleményét, elégedettségét rendszeresen felmérjük és visszajelzéseik alapján folyamatosan fejlesztjük, javítjuk minőségbiztosítási rendszerünket, munkánkat.
 • Tanárainktól, munkatársainktól, együttműködő partnereinktől is elvárjuk az előírt minőségszint folyamatos biztosítását, valamint minőségjavulást segítő javaslatokat.
 • Az utóbbihoz szükséges jól képzett, elkötelezett munkatársakat, együttműködő partnereket, illetve eszközöket, vagyis a megfelelő és személyi és tárgyi feltételeket folyamatosan biztosítjuk.

Budapest, 2017. november 2.

Salusinszky András, ügyvezető igazgató