Környezettudatos gondolkodás és fenntartható fejlődés

A képzés célja:

A képzés célja a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés érdekében személyes felelősség kialakítása a résztvevőben. A képzés egyfajta szemléletformálás, melynek eredményeképpen a résztvevő életvitele megváltozik, környezettudatosan gondolkodik. A képzés során a résztvevő megismeri a legfontosabb fogalmakat és alapelveket

Kinek ajánljuk ezt a képzést?

A fenntartható fejlődés iránt érdeklődők, felnőttek.

Milyen készségek elsajátításában és fejlesztésében segít ez a képzés?

 • Képessé válnak a résztvevők felismerni és tudatosítani az élő és élettelen környezetet romboló, illetve azokat építő/védő hatásokat, emberi magatartásformákat és társadalmi tendenciákat.
 • Képessé válnak azonosulni a fenntartható fejlődés elveivel és azokat tudatosan beépíteni mindennapjaikba ezáltal. 
 • Elsajátítják a pozitív személyes példamutatás képességét.
 • Képessé válnak közvetlen környezetüket a környezettudatos életvitel irányába befolyásolni, és a környezetvédelem érdekében közösségi kezdeményezésekben is részt venni.

Környezeti kompetencia: A résztvevő megismeri és megérti a környezet, illetve a környezettudatos gondolkodás és fenntartható fejlődés alapfogalmait és alapfeltételeit., a környezeti rendszereke elemeit és összefüggéseit, valamint a természeti rendszerek és az ember által épített mesterséges környezet kölcsönhatását, így a környezetvédelem jelentőségét.

Életviteli kompetencia: a résztvevő felismeri és tudatosítja saját életvitele magára, illetve szűkebb és tágabb környezetére gyakorolt hatásait, következményeit, felismeri és tudatosítja személyes felelősségét, motivált és képes lesz a környezetre káros szokásai megváltoztatására, önálló cselekvési terv készítésére és végrehajtására. 

Szociális kompetencia: kritikai gondolkodás, problémaazonosítás, problémakezelés, reális célkitűzés, közösségi együttműködés

A jelentkezés feltételei

Ez a képzésünk nincs semmilyen iskolai végzettséghez vagy kötve.

Ezeket a témaköröket érinti a képzés:

 • A környezet fogalma, elemei, a mikró-és makroklíma fogalma
 • A környezeti rendszerek típusai, működésük, ciklusaik
 • A környezeti hatások összefüggései
 • A természeti rendszerek és az ember által alkotott mesterséges környezet kölcsönhatása
 • A környezetvédelem és az egyéni felelősségvállalás jelentősége, a főbb problémák és lehetőségek a hétköznapi életben:
 • Fogyasztói szemlélet vs. a felelős gazda szemlélete. A fogyasztó elvesz és pénz-központú., a felelős gazda gondos és felelős az élő környezettel szemben is. A fogyasztó csak az „itt és most”-ban, az azonnali vásárlásban és fogyasztásban gondolkodik. A felelős gazda átlátja és figyelembe veszi a természeti folyamatokat. A túlzott divat-követés veszélyei, a tartós fogyasztási cikkek hiánya.
 • A víz „nem a falból jön”! Az ivóvíz pazarlásának kockázatai és veszélyei. Vizeink szennyezése és annak következményei. Vízgazdálkodási megoldások hiányosságai (pl. mosóvíz visszaforgatása WC-öblítésre). Ismeretek hiánya: a csapvíz, a bolti vizek és a forrásvizek., a víz energetizálása., a víz mint létfontosságú elem. Energiatakarékosság, villany: állandóan bekapcsolt készülékek., klímaberendezések., energiatakarékos izzók, megvilágítás racionalizálása. 
 • Hulladék-probléma: életmódból fakadó hulladéktermes (bevásárlószatyrok, üdítős üvegek, csomagolóanyagok)., szelektív gyűjtés, szemetelés., újrafelhasználható és veszélyes hulladékok kommunális szemétbe dobálása, újra-elosztás helyett. 
 • Közlekedés: autó vagy tömegközlekedés, bicikli vagy gyaloglás? Autók kapacitásának kihasználatlansága, városi parkolás anomáliáiból fakadó környezetszennyezés., szmog., autók, motorok és biciklik behatolása a természetbe: pusztítás és a természet valódi megismerésének akadálya., felesleges szállítások: fogyasszunk helyi és idény-élelmiszert. 
 • Az egészséges élet, egészséges környezet és a döntések összefüggései., valódi, élő környezettel (természeti környezet és mezőgazdaság) való kapcsolat hiánya., a média sokszor természetellenes szemléletének veszélyei.

Képzés végén kiállított tanúsítványok:

A képzés végén tanúsítványt állítunk ki azok számára, akik nem lépték túl a megengedett hiányzást.

Mi történik ha nem tud minden órán jelen lenni?

A képzési órák 20%-áról lehet hiányozni.

 

Belső képzés:

10-12 fővel tudjuk elindítani a képzést, a cég székhelyén, vagy a XIII. kerületben jelenléti formában kerül megrendezésre. Az óraszámot és az időpontot az igényekhez igazítjuk.
 
Ez a képzés jelenleg Külső képzési formában nem indul.

 

A képzéseinket egyedi igények alapján alakítani tudjuk és új, tömbösített képzési programok létrehozására is van lehetőség. Kérjük, vegyék fel velünk e-mailben a kapcsolatot! 

 

Ezen a linken elérhető a VALI rendszerben is a képzésünk.

Kapcsolódó képzések

Adatbáziskezelés

Asszertív kommunikáció

Csapatépítés

Együttműködési technikák fejlesztése

E-kereskedelem és webshop kezelés

Általános és munkahelyi elsősegélynyújtó tanfolyam

Érdekérvényesítési attitűd és alapkompetenciák

Eredményes partnerkommunikáció

Excel kezelés középfokon

Felhőalapú megoldások

Gondolkodásfejlesztési technikák

Hatékony időgazdálkodás

Hatékony kommunikáció és kommunikációs gyakorlatok

Idegen nyelvi kommunikációs készségek

Informatikai alapismeretek

Motiválás

Prezentációs készségek fejlesztése

Problémamegoldás és döntéshozatal

Projektmenedzsment tréning

Stressz- és konfliktuskezelés

Személyiségfejlesztés

Vezetői kompetenciák fejlesztése

Nyelvi képzés