Értékesítő, kereskedelmi munkatárs csomag

Értékesítő, kereskedelmi munkatárs kompetenciafejlesztés (140 óra)

Tanegységek
Érdekérvényesítési attitűd és alapkompetenciák 
Eredményes partner kommunikáció
Hatékony kommunikáció és kommunikációs gyakorlatok
Informatikai alapismeretek
Stressz- és konfliktuskezelés
Általános és munkahelyi elsősegélynyújtó tanfolyam

A képzés során megszerezhető kompetenciák

A képzésben résztvevő a képzés végére

 • képes lesz a partner igényeinek, elvárásainak beazonosítására a megfelelő technika alkalmazásával, tudatosan kommunikálni, a partnert jobban megérteni.
 • képes lesz a partner személyiségtípusához és igényeihez illesztett érveléstechnikát alkalmazni.
 • alapvető szinten ismeri a verbális és a non-verbális kommunikáció szabályait.
 • ismeri az üzenetalkotási- és átadási technikákat szóban és írásban; a választechnikák elsajátítását.
 • technikákat sajátít el az attitűd és pozicionálás; rögtönzés, spontaneitás; válságkommunikáció terén.
 • a döntéseket megfelelően elő tudja készíteni, a problémákat fel tudja tárni, összetevőire bontani, ezeket csoportosítani, rendszerezni, az információk rendszerezésével gyorsan, jó és egyértelmű döntéseket hozni és azokat tisztán, érvekkel alátámasztva kommunikálni.
 • képes lesz egy operációs rendszer funkcióinak használatára (azaz
 • fájlokat, mappákat létrehozni, elmenteni, rendezni, törölni).
 • képes lesz egy kiválasztott szövegszerkesztő program funkcióinak használatára, azaz:
 • szöveges dokumentumokat létrehozni, elmenteni különböző fájlformátumokban, szövegek bevitelére és formázására, szerkesztésére.
 • képes lesz táblázatokat létrehozni és elmenteni különböző fájlformátumokban, sorokat, oszlopokat szerkeszteni, munkalapokat kezelni, egyszerű függvényeket alkalmazni.
 • elsajátítja az IKT biztonság terével kapcsolatos kompetenciát.
 • képes lesz a hardverek/perifériák csatlakoztatására, a digitális eszközön futó alkalmazások telepítésére, frissítésére, a digitális eszközön futó alkalmazások beállításainak ellenőrzésére.
 • megismeri a stressz alapvető folyamatát, fogalmait és képes stresszkezelő technikák alkalmazására.