Webkereskedők csomag

Webkereskedők számára kompetenciafejlesztés

Tanegységek
Érdekérvényesítési attitűd és alapkompetenciák 
Hatékony kommunikáció és kommunikációs gyakorlatok
Stressz- és konfliktuskezelés
Idegen nyelvi kommunikációs készségek

A képzés során megszerezhető kompetenciák

A képzésben résztvevő a képzés végére

  • ismeri az e- kereskedelmi stratégiák alapjait, webáruházak jogi kötelezettségeit.
  • ismeri az online marketing hatékony eszközeit, webáruház rendszereket, a biztonság és adatvédelem részleteit.
  • ismeri a webes alapismeretek alkalmazását, konverziós célokat és elérésükhöz szükséges eszközöket.
  • képes lesz a partner igényeinek, elvárásainak beazonosítására a megfelelő technika alkalmazásával, tudatosan kommunikálni, a partnert jobban megérteni.
  • képes lesz a partner személyiségtípusához és igényeihez illesztett érveléstechnikát alkalmazni.
  • alapvető szinten ismeri a verbális és a non-verbális kommunikáció szabályait.
  • ismeri az üzenetalkotási- és átadási technikákat szóban és írásban; a választechnikák elsajátítását.
  • technikákat sajátít el az attitűd és pozicionálás; rögtönzés, spontaneitás; válságkommunikáció terén.
  • megismeri a stressz alapvető folyamatát, fogalmait és képes stresszkezelő technikák alkalmazására.
  • képes lesz a képzést megrendelő képzési célja szerinti idegen nyelvi szóbeli és írásbeli kommunikációs helyzetekben a képzést megrendelő szükségletei szerint helytállni.