Kompetenciafejlesztés vezetőknek csomag

Kompetenciafejlesztés vezetőknek (140 óra)

Tanegységek
Vezetői kompetenciák fejlesztése 
Projektmenedzsment tréning
Stressz- és konfliktuskezelés
Problémamegoldás és döntéshozatal

A képzés során megszerezhető kompetenciák

A képzésben résztvevő a képzés végére 

 • képes lesz azonosítani a vezető ismérveit, kompetenciáit,
 • képes lesz alkalmazni a vállalati kultúra fogalmait a saját szervezetében,
 • képes lesz a stratégiai gondolkodás kialakítására,
 • képes lesz a célkitűzések és pontos elvárások megfogalmazására,
 • képes lesz a döntési folyamatok hatékony alkalmazására, 
 • képes lesz a munkatársakkal való kommunikációjának és a munkatársak fejlesztésére, 
 • képes lesz a feladatok helyes delegálására,
 • képes lesz a konfliktusok hatékony kezelésére,
 • képes lesz a projektmenedzseri technikákat alkalmazására,
 • képes lesz a projektek teljes körű menedzselésére a tervezéstől a zárásig. 
 • megismeri a stressz alapvető folyamatát, fogalmait és képes stresszkezelő technikák alkalmazására.
 • a döntéseket megfelelően elő tudja készíteni, a problémákat fel tudja tárni, összetevőire bontani, ezeket csoportosítani, rendszerezni, az információk rendszerezésével gyorsan, jó és egyértelmű döntéseket hozni és azokat tisztán, érvekkel alátámasztva kommunikálni.