Animátor, hostess munkatárs csomag

Animátor, hostess munkatárs kompetenciafejlesztése (140 óra)

Tanegységek Időtartam

Általános és munkahelyi elsősegélynyújtó tanfolyam

20 óra

Idegen nyelvi kommunikációs készségek

40 óra

Problémamegoldás és döntéshozatal

20 óra

Stressz- és konfliktuskezelés

20 óra 

Személyiségfejlesztés

40 óra

A képzés során megszerezhető kompetenciák

A képzésben résztvevő a képzés végére

  • képes lesz mind a sérülések, mind a betegségek súlyossági értékelésére, ellátásuk fontossági sorrendjének megállapítására és alapszintű ellátásuk módjait is ismerni fogja. 
  • képes lesz a képzést megrendelő képzési célja szerinti idegen nyelvi szóbeli és írásbeli kommunikációs helyzetekben a képzést megrendelő szükségletei szerint helytállni.
  • technikákat sajátít el az attitűd és pozicionálás; rögtönzés, spontaneitás; válságkommunikáció terén.
  • a döntéseket megfelelően elő tudja készíteni, a problémákat fel tudja tárni, összetevőire bontani, ezeket csoportosítani, rendszerezni, az információk rendszerezésével gyorsan, jó és egyértelmű döntéseket hozni és azokat tisztán, érvekkel alátámasztva kommunikálni.
  • megismeri a stressz alapvető folyamatát, fogalmait és képes stresszkezelő technikák alkalmazására.
  • ismereteket szerez a személyiség kialakulásáról, alaptípusairól és azok jellemzőiről.
  • bepillantást kap a saját magáról kialakított kép értékelésére, a valós és az ideális elképzelések összehasonlítására, melyek elemzésével feltérképezheti személyiségét, mélyítheti önismeretét.
  • pozitív személyiségvonásainak megerősítése, a frusztráció csökkentése, a tolerancia mértékének növelése érhető el.