Irodai, ügyviteli munkatárs csomag

Irodai, ügyviteli munkatárs kompetenciafejlesztése  (140 óra)

Tanegységek
Adatbáziskezelés
Hatékony időgazdálkodás
Hatékony kommunikáció és kommunikációs gyakorlatok
Informatikai alapismeretek
Stressz- és konfliktuskezelés
Idegen nyelvi kommunikációs készségek

A képzés során megszerezhető kompetenciák

A képzésben résztvevő a képzés végére

 • képes az alábbi feladat ellátására: feladatelemzés, adatbázis megtervezése, táblák tervezése, módosítása, táblák közötti kapcsolatok létrehozása, módosítása, törlése; táblák adatainak szűrése rendezése, lekérdezés típusának kiválasztása; lekérdezés létrehozása, módosítása törlése, űrlap tervezés, űrlap létrehozása, módosítása, törlése, jelentések tervezése, jelentések létrehozása, módosítása, törlése.
 • alapvető szinten ismeri a verbális és a non-verbális kommunikáció szabályait.
 • ismeri az üzenetalkotási- és átadási technikákat szóban és írásban; a választechnikák elsajátítását.
 • technikákat sajátít el az attitűd és pozicionálás; rögtönzés, spontaneitás; válságkommunikáció terén.
 • megismeri az időhöz való viszonyát és személyes kompetenciáit, amelyekre építhet, tudatosítja azokat a kihívásokat, amelyekre a jövőben figyelmet kell fordítania.
 • képes lesz egy operációs rendszer funkcióinak használatára (azaz fájlokat, mappákat létrehozni, elmenteni, rendezni, törölni).
 • képes lesz egy kiválasztott szövegszerkesztő program funkcióinak használatára, azaz: szöveges dokumentumokat létrehozni, elmenteni különböző fájlformátumokban, szövegek bevitelére és formázására, szerkesztésére.
 • képes lesz táblázatokat létrehozni és elmenteni különböző fájlformátumokban, sorokat, oszlopokat szerkeszteni, munkalapokat kezelni, egyszerű függvényeket alkalmazni.
 • elsajátítja az IKT biztonság terével kapcsolatos kompetenciát.
 • képes lesz a hardverek/perifériák csatlakoztatására, a digitális eszközön futó alkalmazások telepítésére, frissítésére, a digitális eszközön futó alkalmazások beállításainak ellenőrzésére.
 • megismeri a stressz alapvető folyamatát, fogalmait és képes stresszkezelő technikák alkalmazására.
 • képes lesz a képzést megrendelő képzési célja szerinti idegen nyelvi szóbeli és írásbeli kommunikációs helyzetekben a képzést megrendelő szükségletei szerint helytállni.