Eladó, pénztáros munkatárs csomag

Eladó, pénztáros munkatárs kompetenciafejlesztése (140 óra)

Tanegységek
Általános és munkahelyi elsősegélynyújtó tanfolyam
Asszertív kommunikáció
Hatékony kommunikáció és kommunikációs gyakorlatok
Stressz- és konfliktuskezelés

A képzés során megszerezhető kompetenciák

A képzésben résztvevő a képzés végére

  • képes lesz mind a sérülések, mind a betegségek súlyossági értékelésére, ellátásuk fontossági sorrendjének megállapítására és alapszintű ellátásuk módjait is ismerni fogja.
  • képes a személyes jogok iránti nagyobb tudatosságra.
  • az asszertív és nem asszertív, illetve passzív és agresszív viselkedésformák közötti a különbségtételre.
  • alapvető szinten ismeri a verbális és a non-verbális kommunikáció szabályait.
  • ismeri az üzenetalkotási- és átadási technikákat szóban és írásban; a választechnikák elsajátítását.
  • technikákat sajátít el az attitűd és pozicionálás; rögtönzés, spontaneitás; válságkommunikáció terén.
  • megismeri a stressz alapvető folyamatát, fogalmait és képes stresszkezelő technikák alkalmazására.
  • képes lesz a képzést megrendelő képzési célja szerinti idegen nyelvi szóbeli és írásbeli kommunikációs helyzetekben a képzést megrendelő szükségletei szerint helytállni.