Minőségi mutatók

Tevékenységünk minőségi mutatói

A felnőttképzésben résztvevőink elégedettségi kérdőíveinek eredménye 10-es skálán
KÉRDÉSEK Kérdésekre adott válaszok átlagos eredménye:
2018
1. Mennyire elégedett az elvégzett képzés elméleti részének oktatóival? 8,12
2. Mennyire elégedett az elvégzett képzés gyakorlati részének oktatóival? 8,36
3. Mennyire elégedett a képzéshez biztosított tananyagok színvonalával? 7,41
4. Mennyire elégedett a gyakorlati képzés színvonalával? 8,02
5. Mennyire feleltek meg elvárásainak a tudása ellenőrzésére alkalmazott módszerek? 7,52
6. Mennyire elégedett a képző intézmény által biztosított infrastrukturális feltételekkel? (oktatástechnikai eszközök, gyakorlati képzés tárgyi feltételei, berendezés, fűtés, világítás, higiénia stb.) 7,78
7. Mennyire elégedett a képző intézménynek a képzés megszervezésével összefüggő tevékenységével? 8,13
8. Mennyire elégedett a képző intézmény ügyfélszolgálati tevékenységével? 8,52
9. Mennyire felelt meg elvárásainak a képzés összességében?  7,93

 

A 2018. évi képzések vizsgaeredményei (szakképesítésenként)*

 Adótanácsadó tanfolyam 4,13
 Bérügyintéző tanfolyam 4,43
 Jövedéki ügyintéző tanfolyam 4,2
 Pénzügyi-számviteli ügyintéző tanfolyam 1,92
Pénzügyi ügyintéző tanfolyam 3
 Társadalombiztosítási ügyintéző tanfolyam 4,09
 Termékdíj ügyintéző tanfolyam 3,76
 Vállalkozási mérlegképes könyvelő tanfolyam 3,54
IFRS mérlegképes könyvelő tanfolyam 3,43
 Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző tanfolyam 3,53
 Vámügyintéző tanfolyam 4,05

*Az első vizsgán  a vizsgát befejezők eredménye.