GYIK

Mikor indulnak a tanfolyamok?

Tanfolyamainkat folyamatosan indítjuk. A képzések kezdő időpontját a különböző intenzitással tervezett képzések OKJ vizsgáihoz igazítjuk. Jelentkezéseket folyamatosan fogadunk, kellő számú jelentkező esetén a tanfolyamokat az év bármely szakában megszervezzük.

Milyen időpontokban vannak az órák?

Tanfolyamainkat a munkaidő befejezését követő késő délutáni vagy esti időintervallumra időzítjük, általában heti 2 alkalommal 16:30 vagy 17:00 óra utáni kezdéssel, de vannak szombati időpontok is. Egyes képzéseinken bevált szokás, hogy heti 1 tanfolyami nappal dolgozunk, mivel hallgatóink munkahelyük támogatásával végzik tanulmányaikat.

Hol tartják a foglalkozásokat?

Az órák nagy része a XIII. kerületben, a Radnóti Miklós utca 2. szám alatt folyik, ügyfélszolgálatunk szintén ezen a helyszínen működik. Szeptembertől újabb képzési helyszínünk a Huba utca 7. szám alatt a BVHSZC Dobos C. József Szakképző Iskolája lesz. Cégek, intézmények felkérésére kihelyezett tanfolyamokat is szervezünk.

Mit tartalmaz a képzési díj?

A képzési díj a tanfolyami oktatás díját tartalmazza. Nem tartalmazza a modulzáró vizsgák és a szakmai vizsga díját. A díjat részletekben lehet befizetni, egyösszegű befizetés esetén 10% kedvezményt biztosítunk.

Milyen egyéb költségeim lesznek a képzési díjon kívül?

A modulzáró, illetve a komplex szakmai OKJ vizsga díját a képzési díj nem tartalmazza. Ezen felül egyéb költségek nem merülnek fel.

Mi történik, ha beiratkoztam egy tanfolyamra, majd visszalépek vagy nem indul el a tanfolyam?

A tanfolyam kezdete előtt visszalépőkkel megszüntetjük a felnőttképzési szerződést. A befizetett képzési díjat egy következő képzésre történő jelentkezés esetén beszámítjuk.
Ha egy tanfolyam elmarad, pl. csekély számú jelentkezés miatt, a befizetett összeget visszatérítjük.

Milyen kedvezményeket lehet igénybe venni?

• A KOTK volt hallgatói a szakmai tanfolyamok képzési díjából 10% kedvezményt kapnak.
• A KOTK tanfolyami résztvevőinek családtagjai részére 5% kedvezményt adunk a képzés díjából.
KISMAMA-kedvezmény: kisgyermekes szülők (gyed-en, gyes-en lévők) a szakmai tanfolyamok képzési díjából 5% kedvezményt kaphatnak.
Egyösszegű befizetés esetén a képzés díjából 10% kedvezményt biztosítunk.
A kedvezmények nem vonhatók össze.

Hogyan lehet jelentkezni a képzésekre?

Jelentkezni online a kiválasztott tanfolyam oldalán vagy személyesen az ügyfélszolgálaton lehet. Az online jelentkezés beérkezése után munkatársunk felveszi a kapcsolatot a jelentkezővel, ismerteti a képzés bemeneteli követelményeit és e-mailen elküldi az Adategyeztető lapot, melyet vagy a végzettség-követelmények dokumentumokkal együtt kitöltve vissza kell küldeni, vagy a beiratkozáskor személyesen szükséges behozni.
A képzésre történő beiratkozás csak a képzés bemeneteli követelményeinek való megfelelés esetén lehetséges. A megfelelést igazoló dokumentumokat be kell mutatni, illetve azokról munkatársunk fénymásolatot készít. A beiratkozás feltétele általában középfokú végzettség (érettségi) vagy jogszabályban előírt szakmai előképzettség. A beiratkozáshoz továbbá egy fényképes igazolvány és a lakcímkártya szükséges a személyes adatok ellenőrzéséhez, illetve a felnőttképzési szerződés megkötéséhez.
Amennyiben a képzési költségeket vagy annak egy részét munkáltató viseli, szükséges a Nyilatkozat-költségviselésről című dokumentum csatolása is.

Mikor lehet jelentkezni?

Ügyfélszolgálatunk hétfőtől csütörtökig 9-17, pénteken 9-15 óráig áll az érdeklődők és a képzésben résztvevők rendelkezésére.
Cím: Budapest XIII. kerület, Radnóti Miklós utca 2. II. emelet,
Telefon: 06-1-344-5199 vagy 06-30-283-2042.
Kéréseit, kérdéseit e-mailben az info@kotk.hu címre is elküldheti.

Mikor kell befizetni a tanfolyami díjat?

Az első részlet befizetése a beiratkozáskor esedékes, és számlát állítunk ki róla. A jelentkezést akkor tekintjük érvényesnek, amikor a tanfolyami díj első részletét a jelentkező befizette. A további tanfolyami részletek befizetési határidejét a felnőttképzési szerződés tartalmazza. A számlákat havi rendszerességgel állítjuk ki, illetve adjuk át a hallgatóink részére.

Lehet-e felmentést kérni az óralátogatás vagy a modulzáró vizsgák alól?

Előzetes tudás mérésére és beszámítására lehetőség van, amennyiben a jelentkező korábbi hasonló területen végzett tanulmányai, illetve ismeretei erre lehetőséget adnak. A jelentkező korábban megszerzett dokumentumainak beszámítását a képzés szakmai és vizsgakövetelménye szabályozza.

Mennyit lehet az órákról hiányozni?

Felnőttképzésben az OKJ képzések hiányozható óraszáma a képzés összóraszámának 20%-a.

Milyen felnőttképzési szolgáltatásokat lehet igénybe venni?

A képzéshez kapcsolódó szolgáltatások:
• előzetes tudásszintmérés,
• konzultációs órák biztosítása kérés esetén.

Hol lehet beszerezni a képzéshez szükséges tananyagot?

A tanfolyamokhoz általában elektronikus segédleteket biztosítunk.

Hol tehetem le az OKJ vizsgát?

Intézményünk az általunk szervezett képzéseknél általában saját vizsgaszervezési joggal rendelkezik. Tanfolyamaink résztvevőit a szakképzési törvény által előírt módon, az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) szerinti szakképesítés/részszakképesítés/szakképesítés-ráépülés megszerzésére készítjük fel. A tanfolyamok a KOTK által szervezett szakmai vizsgával zárulnak.
A vizsgára jelentkezés feltétele a sikeres modulzáró vizsgák igazolása.
Más képző intézménynél szerzett modulzáró igazolást is elfogadunk, OKJ vizsgáinkra tehát külső képző intézmények képzéseit látogató jelentkezők is regisztrálhatnak.
A sikeresen vizsgázók államilag elismert szakképesítést/részszakképesítést/szakképesítés-ráépülést igazoló – OKJ-s – bizonyítványt kapnak. Europass-bizonyítvány igénylésére szintén lehetőség van.

Hogyan kell jelentkezni a vizsgákra?

Modulzáró vizsgákra a tanulmányi felelős tájékoztatása alapján kell jelentkezni.
A szakmai vizsgára jelentkezéskor igazolni kell a tanulmányi kötelezettségek, valamint a sikeres modulzáró vizsgák teljesítését. A vizsgákra jelentkezés további feltétele a vizsgadíj befizetése.
Lehet-e felmentést kérni az OKJ szakmai vizsga egyes vizsgatevékenységei alól?
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységeihez rendelt vizsgafeladatok/vizsgafeladat-részek alóli felmentés feltételeit a képzés szakmai és vizsgakövetelménye tartalmazza.
A szakmai vizsga egyes részeinek teljesítése vagy ismételt teljesítése alóli vizsgafelmentés iránti kérelmet a vizsgára való jelentkezéskor írásban kell benyújtani a vizsgaszervezőnek (a KOTK rendelkezik vizsgaszervezési jogosultsággal). A vizsgafelmentés tárgyában a szakmai vizsgabizottság dönt. A vizsgabizottság a döntését – a vizsga letételét igazoló okirat és a vizsgázó kérelméhez csatolt dokumentumok figyelembevételével – hozza meg a vizsga megkezdése előtt.
A felmentési kérelem nyomtatványát a tanulmányi felelősnél lehet beszerezni.

Beszámítják-e valahol az itt szerzett tudást?

A korábban megszerzett szakképesítés vagy annak moduljai beszámíthatók további képzésekbe.
A ráépülő szakképesítéseknél belépési feltételként a korábban szerzett “hagyományos” vagy „moduláris” OKJ szakképesítések is beszámíthatók.
Az OKJ szakképesítéssel rendelkezők számára egyes felsőoktatási intézmények felvételi kedvezményt (többletpontokat) adnak (ld. a Felsőoktatási felvételi tájékoztatóban).