Rólunk

A KOTK OKTATÁSI KÖZPONT KFT. felnőttképzési nyilvántartási száma: E-000457/2014

A KOTK tevékenysége

A KOTK közel 70 éve áll a felnőttképzés és szakképzés szolgálatában.

Megalakulásakor elsősorban továbbképzéssel, vezetőképzéssel és nyelvoktatással foglalkozott. Fő tevékenysége volt akkor a posztgraduális és az érettségi utáni továbbképzés, a vezetőképzés, valamint szaknyelv oktatása a nagy külkereskedelmi vállalatok igényei szerint. A képzés olyan külkereskedelmi szakemberekre koncentrálódott, akik vezetési ismereteket vagy kiegészítő – például marketing-, jogi stb. – szakmai ismereteket, illetve idegen nyelveket kívántak elsajátítani.

Jelenleg tevékenységünk fő területe a felnőttképzés, szakképzés és a nyelvoktatás.

A felnőttképzés, szakképzés súlypontja az OKJ szerinti szakmák oktatása, de emellett a gazdasági szakemberek továbbképzése is része tevékenységünknek.

A nyelvoktatás szervesen hozzátartozik a felnőttképzéshez és a szakképzéshez, hiszen a külgazdasági szakemberek felkészültségéhez a nyelvtudás is szükséges. A nyelvoktatás a KOTK-nak megalakulása óta az egyik legfontosabb szolgáltatása, a cég a külkereskedelmi szaknyelv oktatásának elismert központja.

A KOTK vizsgaközpontjában nem csak a saját hallgatóink, hanem máshol végzettek is tehetnek szakmai vizsgát és nyelvvizsgát.

Minőségpolitika

A KOTK Oktatási Központ Kft. képzési és vizsgáztatási feladatokat lát el. Tevékenysége kiterjed a szakmai képzésre, továbbképzésre, a nyelvoktatásra, a szakmai és idegen nyelvi vizsgaszervezésre, képzési programok és tananyagok fejlesztésére. Az intézmény több mint hat évtizedes tapasztalata, vezetőinek és dolgozóinak a minőségi munka iránti elkötelezettsége, a kiváló tanári gárda az eddigiekben is magas színvonalat biztosított a felnőttképzésben. A képzéseinken résztvevőket fogadó munkaadók, a képzést és a vizsgáztatást megrendelő állami szervek, cégek, iskolák, továbbá a felnőttképzési társintézmények megbízható partnere voltunk, velük hosszú távon is eredményes együttműködést folytattunk. Működésünk során mindenkor figyelembe vettük a jogszabályokat, követtük a szakmai normákat. Ezeket a pozitív jellemzőket kívánjuk megtartani a jövőben is – új jogszabályi, szakmai, finanszírozási feltételek között, s az említettek hatására átalakuló piaci környezetben.

E szándékunk megvalósulását hivatottak elősegíteni alapvető stratégiai céljaink, nevezetesen az a törekvésünk, hogy

-        megrendelőink, partnereink képzéssel, illetve az azt kiegészítő szolgáltatásokkal kapcsolatos igényeit a lehető legnagyobb mértékben és legjobb minőségben elégítsük ki;

-        a képzéseinkre beiratkozottak magas színvonalú, korszerű, gyakorlatorientált oktatásban vegyenek részt, felkészítsük őket a folyamatos szakmai továbbképzésre az élethosszig tartó tanulásra, fejlesszük nyelvtudásukat, mind magasabb szintre emeljük digitális írástudásukat, s ezeknek köszönhetően kezdő munkavállalóként is azonnal be tudjanak kapcsolódni az őket alkalmazó szervezet munkájába;

-        a magunk erejével hozzájáruljunk a gazdaság, elsősorban annak szolgáltató szektora jól képzett szakemberekkel való ellátásához, s ezáltal az ország hosszabb távú gazdasági céljainak eléréséhez;

-        megfeleljünk a hatályos jogszabályi és szakmai előírásoknak.

A fenti célok elérése érdekében – vezetők és munkavállalók közösen – vállaljuk, hogy

-        valamennyi szakmai tevékenységünket szabályozzuk, a folyamatokat felügyeljük, s a végrehajtást ellenőrizzük;

-        folyamatosan mérjük munkánk eredményességét, tökéletesítjük minőségbiztosítási rendszerünket;

-        a minőségcélok teljesülését évente értékeljük;

-        a minőségpolitikában és a vezetőségi átvizsgálás során megfogalmazott célok megvalósításához szükséges erőforrásokat biztosítjuk;

-        a képzésben részt vevők, a képzést finanszírozók, együttműködő partnereink, az oktatók, a munkatársak szolgáltatásainkkal kapcsolatos véleményét, elégedettségét rendszeresen felmérjük és visszajelzéseik alapján folyamatosan fejlesztjük, javítjuk minőségbiztosítási rendszerünket, munkánkat;

-        tanárainktól, munkatársainktól, együttműködő partnereinktől is elvárjuk az előírt minőségszint folyamatos biztosítását, valamint minőségjavulást segítő javaslatokat;

-        az utóbbihoz szükséges jól képzett, elkötelezett munkatársakat, együttműködő partnereket, illetve eszközöket, vagyis a megfelelő és személyi és tárgyi feltételeket folyamatosan biztosítjuk.

Budapest, 2014. augusztus 2.

 

Dr. Lakos István
ügyvezető igazgató