GYIK

Mikor indulnak a tanfolyamok?

Általában a tanév elején (szeptember-október) kezdődnek a tanfolyamok, illetve a második félév elején, február-márciusban, a jelentkezők száma szerint. A tervezett tanfolyamok adatait (szakma, időbeosztás, árak stb.) a Szakmai képzések és a Nyelvtanfolyamok menüpont tartalmazza. A képzésekre folyamatosan lehet jelentkezni. Kellő számú jelentkező esetén a tanfolyamokat az év bármely szakában indítjuk.

Milyen időpontokban vannak a foglalkozások?

Esti tanfolyamok: általában hetente 2 alkalommal 4 tanóra, 17 órától.
Délutáni tanfolyamok: hétköznap 14-21 vagy 15-20 óráig
Hétvégi tanfolyamok: pénteken 14-21, 15-20 óra vagy szombaton 9-16 óra között, az egyéni felkészülést segítő konzultáció, 6-8 tanórában.
Nyelvtanfolyamok: este, heti 2 alkalommal 3 tanóra, vagy szombaton 1 x 4 tanóra.
Munkaügyi Központ támogatásával naponta 6-8 tanórában folynak a tanfolyamok.

Hol tartják a foglalkozásokat?

Az oktatás a XIII. kerületben, a Radnóti Miklós utca 2. szám alatt folyik. Cégek, intézmények felkérésére kihelyezett tanfolyamokat is szervezünk.

Mit tartalmaz a képzési díj?

A képzési díj a tanfolyami oktatás díját tartalmazza. Nem tartalmazza a jegyzetek árát, a modulzáró vizsgák és a szakmai vizsga díját. A díjat egy összegben vagy részletekben lehet befizetni.

Mi történik, ha visszalépek, vagy nem indul el a tanfolyam?

A tanfolyam kezdete előtt visszalépőknek – kezelési költség levonásával – visszafizetjük a befizetett képzési díjat.

A tanfolyam megkezdése után a rajta kívülálló ok (pl. baleset, betegség) miatt kimaradó hallgatót a befizetett díj időarányos része illeti meg, ha írásban kéri, és a megfelelő igazolásokat csatolja.

Ha egy tanfolyam elmarad, pl. csekély számú jelentkezés miatt, akkor a befizetett teljes összeget visszatérítjük.

Milyen kedvezményeket lehet igénybe venni?

  • KáVé Klub tagjai (a KOTK volt hallgatói) a KáVé klub menüpontban felsorolt kedvezményeket vehetik igénybe.
  • Kisgyermekes szülők (gyed-en, gyes-en, ápolási díjon lévők) a szakmai tanfolyamok képzési díjából 20%, a nyelvtanfolyamok díjából 10% kedvezményt kaphatnak.
  • Pályakezdő diplomások, valamint egyetemi, főiskolai hallgatók mind a szakmai, mind a nyelvtanfolyamok díjából 10% kedvezményt kaphatnak.
  • 10 000 Ft kedvezményt kap képzési díjából az a jelentkező, aki hoz még egy jelentkezőt. Többszörösen is igénybe vehető. 
  • HVG, valamint VIP klubkártyával rendelkezők 5%, MKSZ és VOSZ tagvállalatok alkalmazottai és családtagjai 10% kedvezményt kapnak a képzési díjból és a tankönyvek árából.

A kedvezmények magánszemélyekre vonatkoznak és nem vonhatók össze!

További kedvezmények a "kedvezmények" menüpontban találhatók.

Hogyan lehet jelentkezni a képzésekre?

A jelentkezés módja:

Beiratkozáskor (vagy legkésőbb a tanfolyam kezdésekor) be kell mutatni a képzés megkezdéséhez előírt iskolai végzettséget és szakmai vagy nyelvi előképzettséget igazoló bizonyítványokat (az eredetit). Ezekről másolatot készítünk, a jelentkezési laphoz csatoljuk. A beiratkozás feltétele általában középfokú végzettség (érettségi), vagy a jogszabályban előírt szakmai előképzettség.

Mikor lehet jelentkezni?

Az ügyfélszolgálat hétfőtől csütörtökig 9-17, pénteken 9-15 óráig áll az érdeklődők és a képzésben résztvevők rendelkezésére. (Budapest XIII., Radnóti Miklós utca 2. II. emelet, Telefon: 344-5199, 344-5202.) Kéréseit, kérdéseit infoatkotk.hu (e-mailben) (infoatkotk.hu) is elküldheti.

Mikor kell befizetni a tanfolyami díjat?

A tandíjat (vagy az első részletet) beiratkozáskor fizetheti be, és számlát kap róla. A jelentkezést akkortól tekintjük érvényesnek, amikor a tanfolyami díjat vagy annak első részletét, de legalább a 12000 Ft-ot a jelentkező befizette.

Milyen dokumentumokat kell csatolni a jelentkezési laphoz?

jelentkezési laphoz csatolni kell a tandíj (részvételi díj) befizetését igazoló bizonylatot (bevételi pénztárbizonylat, számla, átutalási megbízás másolata).
A tanfolyami díjat átutalással is ki lehet egyenlíteni abban az esetben, ha ezt a jelentkező előzetesen jelezte és a KOTK kiállította a számlát. Az átutalási megbízáson a közlemény rovatban kérjük a KOTK által kiállított számla sorszámára hivatkozni, és a tanfolyam megnevezését feltüntetni.

A jelentkezési lap e-mailben is elküldhető az infoatkotk.hu e-mail címre. Ebben az esetben legkésőbb az első foglalkozáson kell bemutatni az iskolai végzettséget igazoló eredeti bizonyítványt.

Ha a képzési költségeket a munkáltató viseli, szükséges a Nyilatkozat-költségviselésről című dokumentum csatolása is.

A nyomtatványok az ügyfélszolgálaton vagy az Interneten állnak rendelkezésre (Budapest XIII., Szövetség utca 37., telefon: 344-5202). Kérésre a szükséges nyomtatványt elküldjük.

Milyen felnőttképzési szolgáltatásokat lehet igénybe venni?

A képzéshez kapcsolódó szolgáltatások:

  • előzetes tudásszintmérés (nyelvi képzés esetén ingyenes),
  • álláskeresési technikák oktatása, elhelyezkedési tanácsadás.

A szolgáltatások célja az, hogy segítse a hallgatókat bekapcsolódni a képzésbe, felkészítse őket a sikeres szereplésre a munkaerőpiacon.

A nálunk végzők díjmentesen igénybe vehetik elhelyezkedési tanácsadási (munkahely-közvetítő) szolgálatunkat.

Hol lehet beszerezni a képzéshez szükséges könyveket?

A tanfolyamokhoz általában elektronikus segédleteket, jegyzeteket biztosítunk. Szükség esetén az oktatók könyvesboltban beszerezhető könyveket is ajánlanak.

Hol tehetik le a vizsgákat a KOTK hallgatói?

A KOTK az általa szervezett képzéseknél általában saját vizsgaszervezési joggal rendelkezik.

Szakmai tanfolyamaink résztvevőit a szakképzési törvény által előírt módon, az Országos képzési jegyzék (OKJ) szerinti szakképesítések megszerzésére készítjük fel. A szaktanfolyamok a KOTK által szervezett szakmai vizsgával zárulnak.

A vizsgára jelentkezés feltétele a sikeres modulzáró vizsgák igazolása. Más képzőintézménynél szerzett modulzáró igazolást is elfogadunk.

A sikeresen vizsgázók államilag elismert szakképesítést igazoló – OKJ-s – bizonyítványt kapnak. Europass igényelhető a vizsgaközpontban (vkatkotk.hu)

Milyen nyelvvizsgákat lehet a KOTK-ban letenni?

Angol és német nyelvből alap-, közép- és felsőfokú általános nyelvvizsgákat szervezünk, az ITK Origo vizsgarendszere szerint.

Angol és német kereskedelmi szaknyelvből a KITEX vizsgarendszer szerint alap- közép- és felsőfokú, egynyelvű vizsgát tehetnek a jelentkezők.

Hogyan kell jelentkezni a vizsgákra?

Évközi modulzáró vizsgákra a tanulmányi felelős tájékoztatása alapján kell jelentkezni.

Szakmai vizsgára (záróvizsgára) jelentkezéskor igazolni kell a tanulmányi kötelezettségek teljesítését és a sikeres modulzáró vizsgákat. A vizsgán a személyi igazolványt be kell mutatni.

ORIGO nyelvvizsgára online (www.itk.hu) a vizsgadíj befizetését igazoló bizonylattal, KITEX szakmai nyelvvizsgára  online a http://www.kit.hu/ honlapon lehet jelentkezni.

Lehet-e felmentést kérni az óralátogatás vagy a vizsgakötelezettség alól?

A szakmai vizsga részeinek ismételt teljesítése alóli vizsgafelmentés iránti kérelmet a vizsgára való jelentkezéskor írásban kell benyújtani a vizsgaszervezőnek (a KOTK rendelkezik vizsgaszervezési jogosultsággal). A vizsgafelmentés tárgyában a szakmai vizsgabizottság dönt. A vizsgabizottság a döntését – a vizsga letételét igazoló okirat és a vizsgázó kérelméhez csatolt dokumentumok figyelembevételével – hozza meg a vizsga megkezdése előtt.

Bizonyos képzéseknél jogszabályi előírás alapján is adható felmentés. A felmentési kérelem nyomtatványát a tanulmányi felelősnél lehet beszerezni.

Beszámítják-e valahol az itt szerzett tudást?

korábban megszerzett vizsga, vagy annak moduljai beszámíthatók további képzésekbe, vagy vizsgákba. A korábban szerzett tudás, vagy szakképesítés előzetes tudásmérés alapján számítható be a képzésbe és jellemzően az óralátogatás alól lehet felmentést kapni.

A ráépülő szakképesítéseknél belépési feltételként a korábban szerzett “régi” OKJ-s szakképesítések is beszámíthatók. Az OKJ-s szakképesítéssel rendelkezők számára egyes felsőoktatási intézmények felvételi kedvezményt (többletpontokat) adnak. (Ld. a Felsőoktatási felvételi tájékoztatóban.)