ORIGO általános nyelvvizsga

Angol nyelvtanfolyamok a KOTK-ban: kezdő,újrakezdő; haladó

A KOTK Oktatási Központ angol, illetve német nyelvből szervez államilag elismert nyelvvizsgát alap-, közép- és felsőfokon, az ORIGÓ vizsgarendszer szerint.

A nyelvvizsga kétnyelvű, a közvetítési készség vizsgálatára is kiterjed.
  • szóbeli típusú vizsga mindhárom fokon a beszédértés és a beszédkészség mérésére szolgáló feladatokból áll. Ennek egyik részét (hallás utáni szövegértés) nyelvi laborban kell megoldani. A szóbeli vizsga két része csak azonos vizsgaidőpontban és vizsgahelyen tehető le.
  • Az írásbeli típusú vizsga mindhárom fokon az íráskészség, a közvetítési készség és az olvasott szöveg értésének mérésére szolgáló feladatokból áll. A megoldáshoz nyomtatott szótár használható. Ehhez kapcsolódik közép- és felsőfokon egy 50 feladatból álló nyelvtani, lexikai teszt, amelynek megoldásához szótár nem használható.
  • komplex vizsga mindhárom fokon azt jelenti, hogy a vizsgázó mind az öt készség (beszédértés, beszédkészség, íráskészség, olvasott szöveg értése és közvetítési képesség) mérésére szolgáló feladatokat old meg.

A jelentkezés feltétele: betöltött 14. év.

Az írásbeli vizsgák időtartama:

B1 (alapfok)1 óra
B2 (középfok)3,5 óra, amelyből 30 perc szolgál a teszt megoldására
C1 (felsőfok)4.5 óra, amelyből 30 perc szolgál a teszt megoldására

A szóbeli vizsgák időtartama:

Labor
(hallás utáni (gépi hang) szövegértés)
Szóbeli
(vizsgabizottság előtt)
B1 (alapfok)kb. 10 percB1 (alapfok)kb. 10 perc
B2 (középfok)kb. 15 percB2 (középfok)kb. 15 perc
C1 (felsőfok)kb. 20 percC1 (felsőfok)kb. 20 perc

A vizsgát pontozással értékelik. A vizsga akkor minősíthető sikeresnek, ha a vizsgázó minden készségből legalább 40 %-os, összességében pedig legalább 60 %-os teljesítményt ér el.

Az írásbeli vizsgán 100 pont szerezhető mindegyik fokon és nyelvből egységesen.

Megfelelt: 60 ponttól.

A szóbeli vizsga pontozása:

B1 (alapfok): elérhető 60 pont, megfelelt 36 ponttól

B2 (középfok): elérhető 70 pont, megfelelt 42 ponttól

C1 (felsőfok): elérhető 85 pont, megfelelt 51 ponttól.

A nyelvvizsgákra online lehet jelentkezni.

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a vizsga helyszíneként fel kell tüntetnie a KOTK-t, ha nálunk kíván vizsgázni!

A vizsgadíjat a jelentkezés előtt kell befizetni. A jelentkezés csak a befizetéssel együtt érvényes, a jelentkezési határidőn belül!

A határidő letelte után érkezett jelentkezést a következő vizsgaidőszakra fogadja el a  vizsgaközpont.