KITEX kereskedelmi szakmai nyelvvizsga

A vizsga egynyelvű: közvetítőkészséget (fordítás, tolmácsolás) nem mér.
A vizsgára jelentkezés online történik, amely a vizsgadíj beérkezésével válik érvényessé. A vizsgadíj kiegyenlítése az egyéni online oldal útmutatóját követve banki átutalással vagy bankkártyás fizetéssel történhet.
Bankszámlaszám: FHB Bank Zrt. 18203332-06013876-40010017
Alap- és felsőfokú vizsga csak a januári vizsgaidőszakban van. A szóbeli vizsga pontos időpontjáról e-mailben küldünk értesítést.

Figyelem!
Megszűnt a KITEX nyelvvizsga díjának csekkes befizetési lehetősége. A vizsgázók vagy bankkártyával, vagy banki utalással fizethetnek. Számlaszám: FHB Bank 18203332-06013876-40010017
Az egyes vizsgarészekre külön is lehet jelentkezni. Komplex vizsgára jelentkezés esetében a sikeres részvizsgáról bizonyítványt bocsátunk ki, a másik részvizsga sikertelensége ellenére is.

Jelentkezés a nyelvvizsgára

A KITEX Kereskedelmi Szaknyelvi Vizsgára vagy a KITEX Idegenforgalmi Szaknyelvi Vizsgára jelentkezni a KIT Szakmai Nyelvoktatási és Vizsgaközpont internetes címén –http://www.kitex.hu/jelentkezes-nyelvvizsgara – lehet, bármelyik vizsgahelyre, csak a megadott jelentkezési időszakokban.
Aki nálunk, a KOTK-ban kíván vizsgázni, a helyszín rovatba a KOTK-t kell beírnia. A 2017. januári időszakra a KOTK-ban csak korlátozott számú jelentkezőt tudunk fogadni.
A vizsgára az jelentkezhet, aki 14. életévét betöltötte.
A fogyatékkal élők speciális kérésüket a jelentkezéskor írásban, a megfelelő igazolások csatolásával juttassák el a vizsgaközpontba. Az igazolásról a www.kitex.hu honlapon található információ.


Értesítés a vizsga időpontjáról és helyéről

A vizsgázó a vizsgák idejéről és helyéről a Vizsgaközpont honlapjáról (www.kitex.hu) elérhető saját vizsgázói oldalán tud tájékozódni. A beosztás utólag nem módosítható.


Eredmények közzététele, megtekintés

A vizsgák letétele után 30 napon belül a Vizsgaközpont közzé teszi az eredményeket, amelyekről a vizsgázók elektronikus úton tájékozódhatnak a saját vizsgázói oldalukon. A vizsga eredményéről a Vizsgaközpont telefonon nem ad felvilágosítást. A vizsgázó minden írásban teljesített nyelvvizsga feladatát a feladatok megoldásával és az értékelési útmutatóval együtt, valamint szóbeli teljesítményének értékelését megtekintheti a Vizsgaközpontban, és saját megoldásairól kézzel másolatot készíthet. A másolás időtartama 30 perc. A megtekintés a Vizsgaközpont által meghatározott és a honlapon közzétett időpontban történik.  A megtekintésre bejelentkezni legkésőbb egy munkanappal a megadott időpont előtt a saját vizsgázói felületen keresztül  a  Vizsgaeredmények menüpont alatt lehet jelentkezni.
Különböző vizsgaidőszakokban letett szóbeli és írásbeli vizsgákról komplex nyelvvizsga bizonyítvány nem készül, együttes értéküket jogszabályok határozzák meg.  (Erről részletesebben az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központjának honlapján  http://www.nyak.hu  olvashat.)
Ha a vizsgázó nem jelent meg a vizsgán, akkor visszatérítés kérhető a „Kérelem KITEX nyelvvizsga díjának regisztrációs díjjal csökkentett visszatérítéséhez” nyomtatvány  benyújtásával, a vizsgát követő 5 napon belül. Nyomtatvány letölthető a http://www.kitex.hu/ honlapról.


Hogyan zajlanak a KITEX vizsgák?

A KITEX kereskedelmi szakmai nyelvvizsgán a vizsgázónak  20 perccel a vizsga megkezdése előtt kell megjelennie a személyazonosság igazolására. Az írásbeli vizsga megkezdése után 10 perccel az elkésett vizsgázó bebocsátható, de külön tájékoztatásra vagy a vizsga meghosszabbítására igényt nem tarthat. A vizsgázó az írásbeli vizsgára nyomtatott szótárt vihet, melyet annál a feladattípusnál használhat, amelynél az megengedett. Megfelelő étel és innivaló korlátozott mértékben bevihető. Az írásbeli vizsga folyamán a vizsgázó egy alkalommal rövid időre elhagyhatja a vizsgatermet.

A szóbeli vizsga beszédkészség vizsgarésze 2 fős vizsgabizottság előtt egyénileg zajlik.

Az OH NYAK rendelkezése értelmében a jelentkezéskor a vizsgázóknak nyilatkozniuk kell arról, hogy hozzájárulnak-e a szóbeli beszédkészség vizsgán a hangfelvétel készítéséhez. Ezt a nyilatkozatot a későbbiek során már nem változtathatják meg. Amennyiben valaki nem adja a hozzájárulását, úgy tudomásul kell vennie, hogy egy három fős vizsgabizottság előtt kell letennie vizsgáját, és erre csak a vizsgaközpontban (Budapesten) nyílik lehetőség, valamint a felülvizsgálat során nem kérheti a szóbeli vizsga újraértékelését.

Nyelvvizsga-bizonyítvány

A sikeres nyelvvizsgáról a KIT Vizsgaközpont 60 napon belül nyelvvizsga-bizonyítványt bocsát ki.

Vizsgaidőpontok

2017. januári vizsgaidőszak - A KOTK-ban erre az időszakra korlátozott számú jelentkezőt tudunk fogadni!

Angol írásbeli vizsga és a szóbeli vizsga beszédértés vizsgarésze: 2017. január 12.
Német írásbeli vizsga és a szóbeli vizsga beszédértés vizsgarésze: 2017. január 13.
Szóbeli vizsgák időpontja: 2017. január 14-28.

Jelentkezési határidő: 2016. október 17. - november 19.


2017. áprilisi vizsgaidőszak

Angol írásbeli vizsga és szóbeli vizsga beszédértés (magnóhallgatás) vizsgarésze: 2016. április 6.
Német írásbeli vizsga és szóbeli vizsga beszédértés (magnóhallgatás) vizsgarésze: 2016. április 7.
Szóbeli vizsgák időpontja: 2016. április 8 - 22.

Jelentkezési határidő: 2017. február 1. - március 3.


2017. októberi vizsgaidőszak

Angol írásbeli vizsga és szóbeli vizsga beszédértés (magnóhallgatás) vizsgarésze: 2016. október 5.
Német írásbeli vizsga és szóbeli vizsga beszédértés (magnóhallgatás) vizsgarésze: 2016. október 6.
Szóbeli vizsgák időpontja: 2016. október 7 - 21.

Jelentkezési határidő: 2017. augusztus 7. - szeptember 10.

 

Nyelvvizsgadíjak

szint

szóbeli

írásbeli

komplex

alapfok 8000 Ft 9000 Ft16000 Ft
középfok12000 Ft14000 Ft25000 Ft
felsőfok13000 Ft15000 Ft28000 Ft