KITEX kereskedelmi szakmai nyelvvizsga

KITEX kereskedelmi szakmai nyelvvizsgára felkészítő tanfolyam a KOTK-ban

A vizsga egynyelvű: közvetítőkészséget (fordítás, tolmácsolás) nem mér.
A vizsgára jelentkezés online történik, amely a vizsgadíj beérkezésével válik érvényessé. A vizsgadíj kiegyenlítése az egyéni online oldal útmutatóját követve banki átutalással vagy bankkártyás fizetéssel történhet.
Bankszámlaszám: FHB Bank Zrt. 18203332-06013876-40010017
Alap- és felsőfokú vizsga csak a januári vizsgaidőszakban van. A szóbeli vizsga pontos időpontjáról e-mailben küldünk értesítést.

Figyelem!
Megszűnt a KITEX nyelvvizsga díjának csekkes befizetési lehetősége. A vizsgázók vagy bankkártyával, vagy banki utalással fizethetnek. Számlaszám: FHB Bank 18203332-06013876-40010017
Az egyes vizsgarészekre külön is lehet jelentkezni. Komplex vizsgára jelentkezés esetében a sikeres részvizsgáról bizonyítványt bocsátunk ki, a másik részvizsga sikertelensége ellenére is.

Jelentkezés a nyelvvizsgára

A KITEX Kereskedelmi Szaknyelvi Vizsgára vagy a KITEX Idegenforgalmi Szaknyelvi Vizsgára jelentkezni a KIT Szakmai Nyelvoktatási és Vizsgaközpont internetes címén – http://www.kitex.hu/jelentkezes-nyelvvizsgara – lehet, bármelyik vizsgahelyre, csak a megadott jelentkezési időszakokban.
Aki nálunk, a KOTK-ban kíván vizsgázni, a helyszín rovatba a KOTK-t kell beírnia.
A vizsgára az jelentkezhet, aki 14. életévét betöltötte.
A fogyatékkal élők speciális kérésüket a jelentkezéskor írásban, a megfelelő igazolások csatolásával juttassák el a vizsgaközpontba. Az igazolásról a www.kitex.hu honlapon található információ.

Értesítés a vizsga időpontjáról és helyéről

A vizsgázó a vizsgák idejéről és helyéről a Vizsgaközpont honlapjáról (www.kitex.hu) elérhető saját vizsgázói oldalán tud tájékozódni. A beosztás utólag nem módosítható.

Eredmények közzététele, megtekintés

A vizsgák letétele után 30 napon belül a Vizsgaközpont közzé teszi az eredményeket, amelyekről a vizsgázók elektronikus úton tájékozódhatnak a saját vizsgázói oldalukon. A vizsga eredményéről a Vizsgaközpont telefonon nem ad felvilágosítást. A vizsgázó minden írásban teljesített nyelvvizsga feladatát a feladatok megoldásával és az értékelési útmutatóval együtt, valamint szóbeli teljesítményének értékelését megtekintheti a Vizsgaközpontban, és saját megoldásairól kézzel másolatot készíthet. A másolás időtartama 30 perc. A megtekintés a Vizsgaközpont által meghatározott és a honlapon közzétett időpontban történik.  A megtekintésre bejelentkezni legkésőbb egy munkanappal a megadott időpont előtt a saját vizsgázói felületen keresztül  a  Vizsgaeredmények menüpont alatt lehet jelentkezni.
Különböző vizsgaidőszakokban letett szóbeli és írásbeli vizsgákról komplex nyelvvizsga bizonyítvány nem készül, együttes értéküket jogszabályok határozzák meg.  (Erről részletesebben az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központjának honlapján  http://www.nyak.hu  olvashat.)
Ha a vizsgázó nem jelent meg a vizsgán, akkor visszatérítés kérhető a „Kérelem KITEX nyelvvizsga díjának regisztrációs díjjal csökkentett visszatérítéséhez” nyomtatvány  benyújtásával, a vizsgát követő 5 napon belül. Nyomtatvány letölthető a http://www.kitex.hu/ honlapról.

Hogyan zajlanak a KITEX vizsgák?
A KITEX kereskedelmi szakmai nyelvvizsgán a vizsgázónak  20 perccel a vizsga megkezdése előtt kell megjelennie a személyazonosság igazolására. Az írásbeli vizsga megkezdése után 10 perccel az elkésett vizsgázó bebocsátható, de külön tájékoztatásra vagy a vizsga meghosszabbítására igényt nem tarthat. A vizsgázó az írásbeli vizsgára nyomtatott szótárt vihet, melyet annál a feladattípusnál használhat, amelynél az megengedett. Megfelelő étel és innivaló korlátozott mértékben bevihető. Az írásbeli vizsga folyamán a vizsgázó egy alkalommal rövid időre elhagyhatja a vizsgatermet.

A szóbeli vizsga beszédkészség vizsgarésze 2 fős vizsgabizottság előtt egyénileg zajlik.

Nyelvvizsga-bizonyítvány

A sikeres nyelvvizsgáról a KIT Vizsgaközpont 60 napon belül nyelvvizsga-bizonyítványt bocsát ki.

  Vizsgaidőpontok 2015

 nyelv

 vizsgarész

időpont

 szóbeli vizsgák időpontja

 angol  írásbeli és a szóbeli vizsga beszédértés része 2015. április 9.  2015. április 11-25.
 német írásbeli és a szóbeli vizsga beszédértés része 2015. április 10. 2015. április 11-25.
 angol  írásbeli és a szóbeli vizsga beszédértés része 2015. október 8.  2015. október 10-22.
 német írásbeli és a szóbeli vizsga beszédértés része 2015. október 9. 2015. október 10-22.

Az online jelentkezés március 8-ig lehetséges a 2015. áprilisi vizsgákra.


Nyelvvizsgadíjak a 2015 januári vizsgaidőszaktól

szint

szóbeli

írásbeli

komplex

alapfok  8000 Ft  9000 Ft 16000 Ft
középfok 12000 Ft 14000 Ft 25000 Ft
felsőfok 13000 Ft 15000 Ft 28000 Ft